تبلیغات
AVJIN - بیماری قزل آلای رنگین کمان

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا


تشخیص و درمان بیماری قزل آلای رنگین کمان
 
برای درمان بیماری قزل آلای رنگین کمان دو گام اساسی وجود دارد گام اول تشخیص بیماری که شامل موارد زیر می باشد 
    تغییرات رفتاری ماهی ( بی اشتهایی، کم تحرکی، تلفات و ....) 
    علائم ظاهری ماهی ( تغییر رنگ بدن، جراحات جلدی و ...) 
    علائم داخلی ماهی ( خونریزی های داخلی، تورم کبد و طحال، تورم و خونریزی آبششها و ...) 
    گام بعدی شناسایی داروی مناسب برای بیماری ماهی و محاسبه و اندازه گیری دارو برای درمان بیماری می باشد. ماهی قزل آلا، قزل الا   trout fish

آئروموناس هیدروفیلا
کلومناریس
بیماری آب های سرد
بیماری باکتریایی آبشش
بیماری دهان قرمز
ویبریوزیس
پاستورولوزیس
فرونوکلوزیس


به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید