تبلیغات
AVJIN - مطالب هفته سوم بهمن 1396

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

پاستورولوزیس

بیماری های قزل آلا

پاستورولوزیس
شکل حاد: سپتی سمی یا خونریزی در پوست، باله ها و اندام های داخلی اتفاق می افتد. مزمن: در بافت کلیه و طحال ماهی های مبتلا ایجاد ضایعات گرانولوماتوز به شکل کانون های سفید رنگ می نماید، تلفات در دمای 18 تا 20 درجه
شکل حاد: سپتی سمی یا خونریزی در پوست، باله ها و اندام های داخلی اتفاق می افتد. مزمن: در بافت کلیه و طحال ماهی های مبتلا ایجاد ضایعات گرانولوماتوز به شکل کانون های سفید رنگ می نماید، تلفات در دمای 18 تا 20 درجه

علت ایجاد بیماری Pasteurellosis
در سال 1963 برای نخستین بار باکتری Pasteurellosis از تلفات ماهی های سوف سفید و باس مخطط موجود در خلیج چساپیک جدا گردید. قیاسی و همکاران در سال 1380 در پی بروز تلفات در ماهیان قزل آلای رنگین کمان انگشت قد در یکی از کارگاههای پرورشی مازندران موفق به جداسازی باکتری های گرم منفی و میله ای کوتاه شدند که براساس بررسیهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی شبیه سویه های پاستورلاپسیسیدا ( فتوباکتریوم پسیسیدا) بودند، که می توان اولین گزارش پاستورلوزیس باشد. روش انتقال بیماری ناشناخته است، هر چند تماس ماهی به ماهی و همچنین، وجود یک ناقل بی مهره برای انتقال پیشنهاد شده است.
پیشگیری
چندین واکسن تجاری علیه این بیماری به بازار معرفی شده است لیکن اثر این واکسن ها بسته به گونه های ماهی، وزن ماهی، فرمول واکسن و استفاده همزمان از محرک ایمنی، متفاوت است. این بیماری از طریق ماهیان آلوده و تخم چشم زده آلوده منتقل می شود که در این خصوص بکار بردن اصول بهداشت و پیشگیری نقش عمده ای در کنترل بیماری دارد.
تصاویر مربوط به بیماری پاستورولوزیس

ویبریوزیس

بیماری های قزل آلا

تیرگی رنگ، بی حالی، بی اشتهایی، مرگ ناگهانی، بیرون زدگی چشمها به همراه کدر شدن قرنیه، بیرون زدگی مخرج، قرمزی پوست و باله ها و کمرنگ شدن آبششها، تجمع مایعات در حفره شکمی و خونریزی بر روی کیسه شنا، وجود زخم های کوچک و گرد پوستی و خورده شدن باله ها، وجود خونریزی و نکروز در بافت های کلیه، طحال، چربی احشایی و عضلات، دمای زیر 11 درجه سانتیگراد
تیرگی رنگ، بی حالی، بی اشتهایی، مرگ ناگهانی، بیرون زدگی چشمها به همراه کدر شدن قرنیه، بیرون زدگی مخرج، قرمزی پوست و باله ها و کمرنگ شدن آبششها، تجمع مایعات در حفره شکمی و خونریزی بر روی کیسه شنا، وجود زخم های کوچک و گرد پوستی و خورده شدن باله ها، وجود خونریزی و نکروز در بافت های کلیه، طحال، چربی احشایی و عضلات، دمای زیر 11 درجه سانتیگراد

علت ایجاد بیماری vibriosis
عمدتاً لاروها و بچه ماهیان به ویبریوزیس حساسند. تغذیه ماهیان پرورشی از ماهیان دریایی خام ویبریوزیس مزمن با زخم های جلدی وسیع را ایجاد می کند. ویبریوها به طور متداول در سطوح مخاطی و اندامهای داخلی ماهیان سالم و همچنین بی مهرگان، رسوبات و ستونهای آب مستقر می شوند. دمای بالا، استرس، تراکم بالای ماهی و مواد آلی باعث تسریع در بروز این بیماری می شود. تلفات این بیماری ممکن است تا 50 درصد برسد. بیماری ویبریوزیس در دمای 5 درجه سانتیگراد روی میدهد و تا زمانی که دمای آب به 8 درجه سانتیگراد می رسد سیر تلفات ادامه دارد و معمولاً بالاتر از 11 درجه تلفاتی ایجاد نمی کند.
پیشگیری
استفاده از واکسن به شکل خوراکی یا غوطه ورسازی، کاهش عوامل استرس زا و افزایش سیستم ایمنی با پربیوتیک ها موثر است
تصاویر مربوط به بیماری ویبریوزیس

بیماری دهان قرمز

بیماری های قزل آلا

خونریزی در اطراف و داخل دهان، حلق و بافت های چشم. خونریزی در عضلات و چربی ها و اندام های داخلی، بی حالی و تیره شدن رنگ بدن، بی اشتهای، مزمن: بیرون زدگی یک طرفه یا دو طرفه چشم، اتساع شکم، نقاط خون بر روی چشم، تجمع در خروج استخر

علت ایجاد بیماری Flavobacterium branchiophilum
بیماری دهان قرمز از طریق ماهیان آلوده، ماهی های وحشی، پرندگان و پستانداران منتقل می شود. در دمای 15 درجه سانتیگراد بیشترین تلفات و در دمای کمتر از 10 درجه کمترین ابتلا و تلفات رخ می دهد. باکتری در محیط آبی در رسوبات زنده می ماند و در هر زمان می تواند ایجاد بیماری کند. ماهیان به ظاهر سالمی که ناقل این بیماری هستند در دمای بین 15 تا 18 درجه شروع به ترشح باکتری نموده و بیماری به شکل بالینی ظاهر می شود. در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد میزان ابتلا و تلفات کمتر است. درصد بالایی ( بیش از 75 درصد) ماهیان بهبود یافته تبدیل به حاملین بیماری می شوند و به صورت دوره ای باکتری را از قسمت انتهای روده خود پخش می کنند. این بیماری تا 70 درصد ایجاد تلفات می کند.
پیشگیری
استفاده از واکسن و پربیوتیک برای افزایش سیستم ایمنی ماهی بسیار کار ساز می باشد. و همچنین عدم ورود ماهیان مشکوک یا آلوده به این بیماری به مزرعه پرورش ماهی. دور نگاه داشتن پرندگان، پستانداران و ماهیان وحشی از استخر پرورش ماهی
تصاویر مربوط به بیماری دهان قرمز

بیماری باکتریایی آبشش

بیماری های قزل آلا

جمع شدن در ورودی آب یا اطراف هواده ها، پرش برخی از ماهی ها، سستی و بی حالی، اختلال تنفسی، سرفه و باز ماندن سرپوشهای آبششها، افزایش موکوس در آبشش ها، بی اشتهای، در ابتدای بیماری آبشش ها متورم و پر خون است.

علت ایجاد بیماری Flavobacterium branchiophilum
اولین محققی که بیماری باکتریای آبشش را مورد بررسی قرار داده است داویس در سال 1926 می باشد. تمام آزاد ماهیان و از جمله خصوص ماهی قزل آلا در معرض ابتلاء به این بیماری قرار دارند. همچنین این بیماری ممکن است در سایر ماهیان آب شیرین مشاهده شود. حداکثر تلفات ممکن است تا 25 درصد برسد. این باکتری به صورت فلور طبیعی آب شیرین و آبزیان است و در اثر وجود شرایط نامساعد از جمله افزایش مواد آلی، افزایش درجه حرارت آب و استرس محیطی، موجب حمله باکتری به بدن ماهی و ایجاد بیماری می شود
پیشگیری
بهبود بخشیدن وضعیت کیفی آب، افزایش اکسیژن، کم کردن مواد آلی از جمله آمونیاک و کاهش هر گونه استرس به ماهی، در پیشگیری از گسترش بیماری موثر است.
تصاویر مربوط به بیماری آبشش

بیماری آب های سرد

بیماری های قزل آلا

در ماهی بزرگ: سلولهای پوششی پوست و باله ها دچار هیپرپلازی می شوند، زخم های جلدی بر روی دم و سایر بدن، خونریزی در اندام های داخلی، علائم چرخش، لوردیوزیس و اسکلروزیس، دمای آب محیط زیر 13 درجه، دم ماهی به اصطلاح دچار خوردگی می شود. در ماهی کوچک: سیاه شدن رنگ، تورم شکم، بزرگ شدن طحال، علائم زخم بر روی بدن، دمای زیر 13 درجه

علت ایجاد بیماری Flavobacterium psychrophilum
در سال 1946 در ماهی قزل آلای رنگین کمان و آزاد ماهیان اقیانوس آرامی مورد بررسی قرار گرفت. بیماری آبهای سرد از طریق ماهیان آلوده و تخم آلوده انتقال می یابد. این بیماری به دلیل وجود عوارض پوستی در ناحیه ساقه دم، به بیماری ساقه دمی نیز معروف است. باکتری از طریق پوست وارد بدن شده و در بافت پیوندی و عضلات منتشر می شود و در نواحی آلوده موکوس بیشتری ترشح می شود. از مشخصات این بیماری آنست که بالچه چربی دچار تعییرات شده و ابتدا لبه خارجی آن به رنگ روشن در آمده و سپس این تغییر رنگ تمامی بالچه را فرا می گیرد و به دنبال آن ساقه باله دمی را در بر می گیرد. با پیشرفت بیماری بالچه کاملاً از بین می رود و قاعده دمی از یک لایه سفید مایل به خاکستری پوشیده می شود. با افزایش دما این بیماری کمتر می شود
پیشگیری
ضد عفونی تخم های تازه گرفته شده از ماهی مولد و تخم های چشم زده مانع توسعه این بیماری می شود. و نیز عدم ورود ماهیان آلوده به مزرعه پرورش ماهی
تصاویر مربوط به بیماری آب های سرد

خصوصیات داخلی ماهی قزل آلای رنگین کمان

آبزیان

تعداد زوائد پلیوریک 48 عدد، تعداد مهره های پشتی 61 تا 63 نظر
تولید مثل: زمان تولید مثل قزل آلای رنگین کمان در محیط طبیعی، فصل زمستان است. نمونه های نر صید شده از رودخانه ها در بهمن ماه کاملا آماده تولید مثل بودند. تخم ریزی در اسفند و اوایل بهار می باشد. تعدادی از ماده ها تخم ریزی نموده بودند. دمای تولید مثل حدود 11 تا 12 درجه سانتی گرد و در قسمتهای بالایی رودخانه صورت می گیرد. در بسیاری از مناطق در یک سالگی (سال دوم زندگی) بالغ می شود. در مناطق سرد سن بلوغ 3 تا 5 سالگی است. این گونه در رودخانه هایی که همزمان با بیرون آمدن لاروها سیلابی باشند و دمای آب کمتر از 13 درجه نباشد پیوند نمی خورند.

خصوصیات ریختی ماهی قزل آلای رنگین کمان

آبزیان

باله ها: باله پشتی، پنج شعاع سخت و ده شعاع نرم ، باله سینه ای، ده شعاع نرم ، باله مخرجی، 4 تا 5 شعاع سخت و 9 تا 10 شعاع نرم ، دارای باله چربی ( باله چربی: زائده باله مانند بین ساقه دمی و باله پشتی، در بعضی ماهیان. استفاده فعلی آن در حال حاضر مشخص نیست و طی روند تکامل احتمالا فاقد استفاده شده است. برخی نیز معتقدند که کاربردهایی نظیر ایجاد تعادل، سنسوری جهت تعیین نوع جریان و غیره دارد. به هر حال وجود آن چندان حیاتی نیست، چرا که هر ساله هزاران آزاد ماهی پرورشی قبل از رها سازی در طبیعیت، بوسیله چیدن باله چربی علامت گزاری میش وند.)
پوست و فلس: بدن دارای خالهای سیاه، در سرتا سر بدن بویژه نیمه بالایی می باشد. دو طرف بدن دارای نوار رنگی به شکل رنگین کمان است. فلسها از نوع دایره ای است.
اندازه: اندازه ماهی قزل آلا دردریاچه ها و استخرهای پرورشی، تا 60 سانتی متر و 5 کیلوگرم می رسد. در محیطهای آبی مختلف ایران اندازه های مختلف پیدا می کند. مثلا متوسط قزل آلا ها در رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان، 14 سانتی متر بوده است که هم اکنون احتمالا نسل آن در این رودخانه از بین رفته است. در محیطهای طبیعی ایران نظیر پارک ملی گلستان، نمونه های سه ساله، 15 سانتیمتر طول داشته اند.
زیستگاه: دریاچه های با آب سرد، نهر ها و رودخانه هایی با بستر قلوه سنگی و سنگلاخی، اغلب در دمای زیر 20 درجه سانتیگراد است. زیستگاه تا حدی شبیه به ماهی بومی قزل آلای خال قرمز می باشد.

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید