تبلیغات
AVJIN - مطالب هفته چهارم مهر 1397

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

اختصاصات زمین - بافت خاک، شیب و ناهمواری های زمین

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی پرورش ماهی قزل آلا

در انتخاب محل مناسب برای احداث مزارع پرورش ماهی قزل آلا باید دقت نمود تا:
  • در معرض سیلاب ها و هرز آب های سطحی، پساب ناشی از مزارع کشاورزی و معدن، ریزش کوه و فرسایش دیوار تپه ها نباشد.
  • دارای شیب مناسبی باشد تا آب به راحتی وارد حوضچه ها گردیده و به سهولت خارج گردد.
  • برقراری ارتباط و تامین انرژی برای آن میسر باشد.
  • خاک از مقاومت خوبی برخوردار بوده تتا مشکلی متعاقب احداث تاسیسات و استخرها نباشد.
بدیهی است که مناسبترین خاک برای احداث استخرهای خاکی، خاک رسی است. خاک مناسب برای استخرهای بتونی، خاکی است که در مقابل فشار وارده ناشی از وزن آب و بتون، مقاومت کافی داشته باشد و در اثر عبور جریان آبهای سطحی و زیر زمینی شسته نشود. چنانچه بافت خاک مناسب نباشد، منجربه نشست استخرها یا به عبارتی تخریب آنها می گردد.
در هنگام ایجاد تاسیسات پرورش ماهی بر اساس آب جاری باید حتی المقدر آب در اثر نیروی ثقل وارد حوضچه ها گردد.

مکان یابی جهت احداث استخرهای پرورشی

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

استخرهای پرورش قزل آلا
منابع آبی و محل مناسب برای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، در استخر، بیشتر در ارتفاعات 200 تا 300 متری از سطح دریاهای آزاد است.
قدم اول در مکان یابی برای احداث پرورش ماهی قزل آلا، مسئله تامین آب می باشد. زیرا، آنچه که در درجه اول میزان تولید هر کارگاه را محدود می کند، میزان آب آن است. در برآورد اولیه به ازای هر 10 لیتر بر ثانیه آب جاری 1 تا 1.5 تن ماهی قزل آلا در فضای پرورش 100 متر مربع، در نظر می گیرند.
برای میزان نسبتا دقیق آب دهی یک منبع آبی، تغییرات و نوسانات آب دهی آن را در طول 5 تا 10 سال گذشته مشخص می کنند. حداقل میزان آب دهی یک منبع آبی در ماه های مهر، قبل از بارندگی و در ماه های دی و بهمن، قبل از ذوب شدن برف ها، مشخص می شود.
جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

سرعت جریان آب

نیازهای محیطی ماهیان سردآبی

سرعت جریان مناسب آب برای پرورش قزل آلاجریان دائمی آب، اکسیژن لازم را در اختیار ماهی قرار می دهد، مواد حاصل از سوخت و ساز، فضولات و بقایای مواد غذایی را با خود می برد. جریان آب همچنین می تواند در پخش و توزیع مواد غذایی نقش داشته باشد. هرچه ماهی بزرگتر باشد، بهمان نسبت سرعت جریان بیشتری را تحمل می نماید.
معمولا سرعت جریان آب نباید از 3 - 2 سانتیمتر در ثانیه بیشتر شود. هر چند ماهیان بزرگتر سرعت آب تا 20 سانتیمتر در ثانیه را تحمل می کنند، جریان های سریعتر، سوخت و ساز بیشتری را موجب می شوند که از نظر اقتصادی صحیح نمی باشد.

فلزات سنگین

نیازهای محیطی ماهیان سردآبی

فلزات سنگین و تاثیر آن بر آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا
برخی از فلزات سنگین برای ماهیان، سمی هستند. معمولا این فلزات از طریق مواد زاید صنعتی به آب وارد می شوند. مهمترین فلزات در این خصوص شامل: مس، سرب، جیوه، روی، کادمیوم، آهن، منگنز و نیکل هستند.
مشخص کردن حداکثر محدوده مجاز این فلزات کار دشواری است، اما معمولا مقداری از آن ها که موجب مسمومیت حاد می شود، بین 0.1 تا 1 میلی گرم در لیتر از فرم فعال این فلزات متغیر است. البته این مقدار به مدت زمان تماس ماهی با فلز و وضعیت شیمیایی آب نیز بستگی دارد.
ویژگی مسمومیت با فلزات سنگین این است که اثرات سمی آن ها تا یکی دو روز آشکار نمی شود و پس از آن مرگ و میر ناگهانی بروز می کند، بدون آنکه بتوان هیچ گونه علایم آشکاری مشاهده کرد.
جدول تناوبی

املاح محلول در آب (شوری)

نیازهای محیطی ماهیان سردآبی

مواد جامد محلول شامل: کربنات ها، کلریدها، سولفات ها، نیترات ها و نمک های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم است. در حقیقت، مواد جامد همان شوری آب را بیان می کنند که بر حسب گرم بر لیتر یا قسمت در هزار بیان می گردد.
آب های شور، فشار اسمزی را کاهش می دهد و ماهیان سردآبی، میزان شوری تا 30 گرم بر لیتر را تحمل نموده، قابل پرورش در این چنین شوری می باشند. اما شوری به میزان 10 گرم بر لیتر با موفقیت بیشتری همراه می باشد.

استانداردهای فیزیکو شیمیایی آب مناسب مزارع پرورش قزل آلا

نیازهای محیطی ماهیان سردآبی


 قلیائیت کل بر اساس کربنات کلسیم
 10-400
 سختی کل بر اساس کربنات کلسیم
 10-400
 کلسیم 4-160
 منیزیم
بیش از 20
 کل آهن
 0-0.15
 آهن دو ظرفیتی
0
 آهن سه ظرفیتی
0.5
 سولفاتکمتر از 500
 مس در آب های سبک کمتر از 0.006
 مس در اب های سخت کمتر از 0.03
 کادمیم در آب های سبک کمتر از 0.0004
 کادمیم در آب های سخت کمتر از 0.003
 نیکل کمتر از 0.02
 روی کمتر از 0.05
 کرومیوم کمتر از 0.03
 سرب کمتر از 0.03
 جیوه
کمتر از 0.0002
 منگنز0-0.15
 کل فسفر
0.01-3
 فسفر محلول
کمتر از 1
 کلر
 کمتر از 0.003
 هیدروژن سولفوره کمتر از 0.002
  آمونیاک کل کمتر از 2
 آمونیاک غیره یونیزه NH3 کمتر از 0.013
 نیترات کمتر از 0.05
 نیترات کمتر از 10
 کدورت کمتر از 2000
 کل مواد جامد محلول کمتر از 800
 مواد معلق رسوب پذیر کمتر از 80
 درجه حرارت 7-17
 PH6.8-8.4
 هدایت الکتریکی (میکروموس)432
 اکسیژن محلولبیش از 80% اشباع
 کل فشار گازهای محلول کمتر از 103% اشباع
  دی اکسید کربن 0-10

استانداردهای فیزیکو شیمیایی آب مناسب مزارع پرورش قزل آلا

هدایت الکتریکی

نیازهای محیطی ماهیان سردآبی

اگر آب را به عنوان یک الکترولیت که از محلول یون های مختلف فلزات قلیایی و قلیایی خاکی تشکیل شده است بدانیم، با مشخص نمودن میزان هدایت الکتریکی از محلول می توان میزان یون های محلول را اندازه گیری کرد. واحد EC بر حسب میکروموس بر سانتیمتر می باشد و با وسایل اندازه گیری دیجیتالی قابل تشخیص است.
هدایت الکتریکی نسبت مستقیمی با شوری و سختی آب دارد که میزان آن بر شوری بر اساس فرمول زیر مشخص می گردد:
فرمول محاسبه هدایت الکتریکی و میزان آن بر شوری آب

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید