تبلیغات
AVJIN - مطالب هفته اول آبان 1397

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

تاسیسات جنبی مزرعه پرورش ماهی

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

این موارد شامل: انبار، سردخانه، دفتر و ... می گردد که متناسب با ظرفیت طراحی می شود. بعنوان مثال: در مزرعه ای با ظرفیت 20 تن ، یک ساختمان به مساخت 70 متر مربع برای برای احداث محل دیزل ژنراتور برق اظطراری، انبار مواد غذایی و اتاق عمل آوری غذا، مورد نیاز است.
برای سرپرستی نیز یک ساختمان به مساخت 100 متر مربع کفایت می کند. جهت کنترل بهتر مزرعه و نیز رفت و آمد اشخاص متفرقه ساختمان نگهبانی کوچک به ایعاد 6 متر مربع یا 12 متر مربع در مجاورت درب ورودی مزرعه و بگونه ای که به بیشتر جهات مشرف باشد در نظر گرفته می شود.
در صورتی که ار ماهیان دریایی نظیر کیلکا در تغذیه ماهیان استفاده می شود یک واحد سردخانه کوچک مورد نیاز می باشد.
در ضمن گرداگرد مزرعه پرورشی جهت ایمن سازی و محفوظ بودن آن از ورود اشخاص و بعضا جانوران باید محصور گردد.

نحوه آرایش استخرها

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

نحوه استقرار استخرها در کنار هم به منظور استفاده بهینه از امکانات آب و زمین، با توجه به وسعت زمین، شیب زمین و نوع سیستم پرورشی، اهمیت دارد.
در سیستم پرورشی، حوضچه های بتونی مستطیل رایج، نحوه استقرار به دو شکل است:
استخرهای پرورش ماهی قزل آلا
الف - آرایش موازی:
    در کانال هایی که آب فراوان در دسترس بوده، زمین محدود و فاقذ شیب مناسب باشد، حوضچه های به موازات یکدیگر و در یک ردیف ساخته می شوند.
    از کانال آب پخش، آب به هر حوضچه وارد و در نقطه مقابل آن، خارج می گردد. تعداد دریچه ها را در ورودی دو عدد و در خروجی یک عدد در نظر می گیرند. این دریچه ها معمولا 1/3 عرض استخر را شامل می شود.
    در قسمت خروجی ابتدا شبکه توری و سپس تخته که تنظیم آب نیز توسط آن صورت می گیرد قرار دارد.

ب - آرایش متوالی:
    در صورت وجود شیب مناسب زمین و نیاز به استفاده مجدد از آب خروجی، ممکن است 3 تا 5 ردیف حوضچه متوالی به دنبال یکدیگر قرار گیرند، حوضچه ها باید به صورتی باشند که آب جهت اکسیژن گیری به صورت ریزشی به حوضچه دیگر وارد شود. تعداد حوضچه ها در حالت استاندارد و دبی کم باید 3 عدد در نظر گرفته شود.

ج - آرایش حوضچه های پرورشی گرد، چهار گوش:
    در زمانی که زمین تقریبا مسطح است، بچه های نو رس تا وزن انگشت قد، در داخل سالن و پرورش ماهی تا وزن بازاری در فضای باز صورت می گیرد. در زمانی که نظر باشد ورودی و خروجی هر استخر مجزا باشد از حوضچه های گرد، چهار گوش و یا هشت ضلعی استفاده می شود، این نوع حوضچه ها اکثرا قابلیت خود تمیزکنندگی دارند.

کانالهای ورودی، کانالهای خروجی و کانال آب پخش

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

انتقال آب از طریق کانال های ورودی به استخرها صورت می گیرد. این کانال ها دارای شیب ملایمی بوده ( 1 در هزار ) و نباید در معرض آلودگی قرار گیرند. گذاشتن قلوه سنگ یا طراحی حالت پلکانی کف کانال می تواند در اکسیژن گیری آب موثر می باشد. سرعت مجاز عبور آب در این کانال ها 1 لیتر در ثانیه می باشد. آب کارگاه های پرورشی سپس، وارد حوضچه ای بنام کانال آب پخش می شود. نقش این کانال چنانچه از نامش پیداست، توزیع آب به صورت یکنواخت است. کف این کانال فاقد شیب بوده، سطح آن پایین تر از سطح کف استخرها است. عرض کانال آب پخش را می تواند 2 یا 1.5 متر در نظر گرفت.
در کانال خروجی که جهت انتقال آب خارج شده از استخرهاست، سطح آن پایین تر از کف استخرها طراحی می شود. بطوریکه در زمان تخلیه، با برداشتن دریچه ها، آب سریعا و به راحتی خالی می شود.

تاسیسات فیلتراسیون و رسوب گیر

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

آب رودخانه ها با توجه به وضعیت حاکم در حوضه آبریز و مسیر خود، به طور دایم یا موقت حامل ذرات ریز و درشت است و می تواند موجب کدورت آب گشته و در نهایت منجر به کاهش تولید می شود. در مزارع پرورش ماهی قزل آلا به دلیل نیاز آبی زیاد، وجود جریان دایم اب و حساسیت بالا، باید توجه لازم به این موضوع به عمل آید تا از بروز تلفات سنگین، طولانی شدن دوره پرورش و افزایش هزینه لایروبی استخرها، جلوگیری شود.
آبی که برای پرورش ماهی قرل آلا استفاده می شود، باید علاوه بر داشتن شرایط فیزیکوشیمیایی مناسب، زلال بوده و مواد معلق آن کمتر از 30 میلیگرم در لیتر باشد. استخرهای رسوبگیر در این مزارع می توانند در زمان گل آلودگی آب رودخانه بخشی از مواد معلق ( تا قطر 0.02 میلی متر ) را رسوب نماید. منابع ابی که غلظت مواد معلق با قطر کمتر از 0.02 میلی متر بیش از مقدار مجاز باشد، نیاز به رسوبگیری های بیشتر دارند و عملا غیر قابل استفاده می باشند.
جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

محیط های محصور

محیط های مختلف پرورش ماهی و ابعاد آن ها استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

محیط های محصور انواعی از سیستم های پرورشی ماهی هستند که در آنها با استفاده از محیط طبیعی اقدام به پرورش ماهی می گردد.

نمونه ای از استخرهای محصور پرورش ماهی قزل آلا
نمونه ای از استخرهای محصور  -  مشاهده تصویر در اندازه واقعی

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

کانال های آب رسانی

محیط های مختلف پرورش ماهی و ابعاد آن ها استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

این محیط ها شامل کانالهای آب رسانی زیر سدها یا آب انتقالی به مزارع می باشند. برای محصور کردن کانال، قسمتهایی از آن به وسیله توری های عمودی تقسیم می شوند و مشابه کانالهای دراز آبی، مورد استفاده قرار می گیرند. کیفیت آب در تمام عرض کانال ها یکنواخت بوده، میزان تولید در آن ها به دلیل وجود جریان مناسب آب بالا می باشد.
مشاهده تصاویر کانال های آب رسانی

استخرها

محیط های مختلف پرورش ماهی و ابعاد آن ها استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

 استخرها انواعی از محیط های پرورش ماهی  هستند که با توجه به نوع منبع آبی مورد استفاده، اختلاف ارتفاع زمین نسبت به کف منبع آبرسانی، نحوه خروج آب از استخرها، وضعیت زمین، در داخل یا بیرون زمین ساخته می شوند. نوع استخرها یا شکل آنها بستگی به مساحت زمین و شکل هندسی آن، میزان آب قابل دسترسی، بافت زمین، موقعیت جغرافیایی و شیب زمین دارد.

انواع استخرهای پرورش ماهی
جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید