تبلیغات
AVJIN - مطالب هفته دوم آبان 1397

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

پمپ ایرلیفت

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات پرورش ماهی قزل آلا

پمپ ایرلیفت پمپی است که دارای قدرت مکش پایین و توانایی متوسطی برای تخلیه مایعات و جامدات جذب شده می باشد. این پمپ توسط یک مهندس آلمانی به نام کارل امانوئل لوسشر در سال ۱۷۹۷ ابداع شد. پمپ ایرلیفت هوای فشرده شده را به انتهای لوله ی تخلیه که در درون مایع مستغرق شده است، تزریق می کند. هوای فشرده شده با مایع مخلوط شده و این کار موجب می شود تا مخلوط هوا – مایع، چگالی کمتری نسبت به مایع اطراف پیدا کرده و به همین دلیل و در حالی که توسط مایعی که دارای چگالی بیشتری است احاطه شده، به سمت بالا حرکت می کند. در حین این فرآیند ممکن است مواد جامدی نیز به درون جریان نفوذ نموده و در صورتی که به اندازه کافی برای عبور از لوله کوچک باشند، با مابقی جریان در عمق کمتر یا بالاتر از سطح تخلیه می شوند. از پمپ ایرلیفت به طور گسترده ای برای پمپاژ و گردش آب در پرورش آبزیان استفاده می شود.
مشاهده طرح پمپ ایرلیفت

پرورش فوق متراکم

پرورش ماهی قزل آلا

میزان تولید در این روش چندین برابر روش متراکم است. از روش های پرورش فوق متراکم؛ پرورش مدار بسته را می توان نام برد که تغذیه ماهیان در چندین نوبت متناسب با وزن، درجه حرارت آب و انرژی مورد نیاز ماهی صورت می گیرد.
در این روش، آب خروجی مجددا احیا شده، مواد زاید و سمی دفع شده، اکسیژن و PH آن تنظیم می گردد.
ایجاد شرایط مناسب برای پرورش ماهیان در این روش، مستلزم اندازه گیری، کنترل و ثابت نگه داشتن خودکار هر یک از عوامل در محدوده مجاز می باشد

پرورش متراکم ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

روشی متداول در پرورش ماهی قزل آلا که نیاز به مدیریت کنترل شده، کارگر و نگهبان دارد.
مساحت این استخرها 300 - 100 متر مربع است. این روش پرورشی نیاز به آب بالایی دارد و ماهیان هر 14 روز از نظر رشد و ضریب تبدیل غذایی، ارزیابی می گردند. ماهیان چندین دفعه در روز، متناسب با وزن و درجه حرارت آب، تغذیه می شوند. میزان تولید در این روش 30 - 10 کیلوگرم در متر مربع می باشد.

پرورش نیمه متراکم ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

این روش در اصل جهت پرورش ماهیان گرمابی بکار می رود ولی اخیرا در زمینه پرورش ماهیان سردآبی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. استخرها معمولا بین 5 - 0.5 هکتار مساحت و 1 متر عمق دارند. به دلیل تجمع مواد دفعی تولید شده نظیر غذای مصرف شده، مدفوع، آمونیاک و تامین اکسیژن، نیاز به تعویض مقداری آب در روز می باشد.
میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب 1- 0.5 کیلوگرم در متر مربع است. در این روش، ماهیان تحت تغذیه روزانه قرار می گیرند.

پرورش گسترده ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

این روش پرورش قزل آلا در کشورهای در حال توسعه مرسوم بوده و به مدیریت کمی نیاز دارد.
در این روش، ارزیابی دقیقی از ماهیان نمی شود و تفاوت های زیادی در رشد و اندازه ماهیان دیده می شود. استخرهایی که بدین منظور استفاده می شوند، معمولا بزرک و کم عمق هستند. اگر این روش در دریاچه ها یا مخازن آبی یا مصنوعی پیاده شود، ارزیابی ماهیان بومی ضروری خواهد بود. ماهیان در این محیط، منحصرا از تولیدات آبی تغذیه می کنند. منبع تامین آب می تواند از آبهای سطحی یا زیرزمینی باشد و وجود ذخایر طبیعی در منبع آب الزامی خواهد بود. میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب بین 0.1 - 0.3 کیلو گرم در متر مربع می باشد.

هواده ها

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز ماهیان و دفع گازهای مضر نظیر دی اکسید کربن، ازت و بعضا H2S لازم است روش های خاص را در پیش گرفت. اصولا به دو طریق می توان اکسیژن محلول آب استخرها را افزایش داد.
الف - افزایش آب تازه:
    افزایش آب تازه غنی از اکسیژن می تواند نیاز ماهیان را تامین نماید، ولی خارج شدن آب استخر که غنی از مواد غذایی مورد نیاز ماهیان است باعث اتلاف سزمایه می شود.

ب - هوا دهی مصنوعی استخرها:
    مطمئن ترین روش، استفاده از دستگاه های هوادهی است. این دستگاه ها با جابجا نمودن آب یا دمیدن هوا، موجب تهویه آب می گردند. از این دستگاه ها می توان: هوادهنده پول یا چرخ آسیاب، هوادهنده ایمپلر، هوادهنده قارچی، دمنده هوا، پمپ ایرلیفت، کمپرسور، هوا دمنده جت یا تزریقی را نام برد.
نمونه ای از دستگاه های هوادهی

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید