تبلیغات
AVJIN - مطالب پرورش ماهی قزل آلا

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

پمپ ایرلیفت

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات پرورش ماهی قزل آلا

پمپ ایرلیفت پمپی است که دارای قدرت مکش پایین و توانایی متوسطی برای تخلیه مایعات و جامدات جذب شده می باشد. این پمپ توسط یک مهندس آلمانی به نام کارل امانوئل لوسشر در سال ۱۷۹۷ ابداع شد. پمپ ایرلیفت هوای فشرده شده را به انتهای لوله ی تخلیه که در درون مایع مستغرق شده است، تزریق می کند. هوای فشرده شده با مایع مخلوط شده و این کار موجب می شود تا مخلوط هوا – مایع، چگالی کمتری نسبت به مایع اطراف پیدا کرده و به همین دلیل و در حالی که توسط مایعی که دارای چگالی بیشتری است احاطه شده، به سمت بالا حرکت می کند. در حین این فرآیند ممکن است مواد جامدی نیز به درون جریان نفوذ نموده و در صورتی که به اندازه کافی برای عبور از لوله کوچک باشند، با مابقی جریان در عمق کمتر یا بالاتر از سطح تخلیه می شوند. از پمپ ایرلیفت به طور گسترده ای برای پمپاژ و گردش آب در پرورش آبزیان استفاده می شود.
مشاهده طرح پمپ ایرلیفت

پرورش فوق متراکم

پرورش ماهی قزل آلا

میزان تولید در این روش چندین برابر روش متراکم است. از روش های پرورش فوق متراکم؛ پرورش مدار بسته را می توان نام برد که تغذیه ماهیان در چندین نوبت متناسب با وزن، درجه حرارت آب و انرژی مورد نیاز ماهی صورت می گیرد.
در این روش، آب خروجی مجددا احیا شده، مواد زاید و سمی دفع شده، اکسیژن و PH آن تنظیم می گردد.
ایجاد شرایط مناسب برای پرورش ماهیان در این روش، مستلزم اندازه گیری، کنترل و ثابت نگه داشتن خودکار هر یک از عوامل در محدوده مجاز می باشد

پرورش متراکم ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

روشی متداول در پرورش ماهی قزل آلا که نیاز به مدیریت کنترل شده، کارگر و نگهبان دارد.
مساحت این استخرها 300 - 100 متر مربع است. این روش پرورشی نیاز به آب بالایی دارد و ماهیان هر 14 روز از نظر رشد و ضریب تبدیل غذایی، ارزیابی می گردند. ماهیان چندین دفعه در روز، متناسب با وزن و درجه حرارت آب، تغذیه می شوند. میزان تولید در این روش 30 - 10 کیلوگرم در متر مربع می باشد.

پرورش نیمه متراکم ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

این روش در اصل جهت پرورش ماهیان گرمابی بکار می رود ولی اخیرا در زمینه پرورش ماهیان سردآبی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. استخرها معمولا بین 5 - 0.5 هکتار مساحت و 1 متر عمق دارند. به دلیل تجمع مواد دفعی تولید شده نظیر غذای مصرف شده، مدفوع، آمونیاک و تامین اکسیژن، نیاز به تعویض مقداری آب در روز می باشد.
میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب 1- 0.5 کیلوگرم در متر مربع است. در این روش، ماهیان تحت تغذیه روزانه قرار می گیرند.

پرورش گسترده ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

این روش پرورش قزل آلا در کشورهای در حال توسعه مرسوم بوده و به مدیریت کمی نیاز دارد.
در این روش، ارزیابی دقیقی از ماهیان نمی شود و تفاوت های زیادی در رشد و اندازه ماهیان دیده می شود. استخرهایی که بدین منظور استفاده می شوند، معمولا بزرک و کم عمق هستند. اگر این روش در دریاچه ها یا مخازن آبی یا مصنوعی پیاده شود، ارزیابی ماهیان بومی ضروری خواهد بود. ماهیان در این محیط، منحصرا از تولیدات آبی تغذیه می کنند. منبع تامین آب می تواند از آبهای سطحی یا زیرزمینی باشد و وجود ذخایر طبیعی در منبع آب الزامی خواهد بود. میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب بین 0.1 - 0.3 کیلو گرم در متر مربع می باشد.

اختصاصات زمین - بافت خاک، شیب و ناهمواری های زمین

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی پرورش ماهی قزل آلا

در انتخاب محل مناسب برای احداث مزارع پرورش ماهی قزل آلا باید دقت نمود تا:
  • در معرض سیلاب ها و هرز آب های سطحی، پساب ناشی از مزارع کشاورزی و معدن، ریزش کوه و فرسایش دیوار تپه ها نباشد.
  • دارای شیب مناسبی باشد تا آب به راحتی وارد حوضچه ها گردیده و به سهولت خارج گردد.
  • برقراری ارتباط و تامین انرژی برای آن میسر باشد.
  • خاک از مقاومت خوبی برخوردار بوده تتا مشکلی متعاقب احداث تاسیسات و استخرها نباشد.
بدیهی است که مناسبترین خاک برای احداث استخرهای خاکی، خاک رسی است. خاک مناسب برای استخرهای بتونی، خاکی است که در مقابل فشار وارده ناشی از وزن آب و بتون، مقاومت کافی داشته باشد و در اثر عبور جریان آبهای سطحی و زیر زمینی شسته نشود. چنانچه بافت خاک مناسب نباشد، منجربه نشست استخرها یا به عبارتی تخریب آنها می گردد.
در هنگام ایجاد تاسیسات پرورش ماهی بر اساس آب جاری باید حتی المقدر آب در اثر نیروی ثقل وارد حوضچه ها گردد.

بیماری تغذیه ای و آفتاب سوختگی

بیماری های قزل آلا پرورش ماهی قزل آلا

بیماری تغذیه ای
1 - کوژپشتی افقی و عمودی: در اثر کمبود ویتامین C، منیزیوم، فسفر، اسیدهای چرب ضروری، تریپتوفان و یا در اثر مسمومیت با ویتامین A، سرب، کادمیوم، روغن اکسید یا تند شده، لوسین ایجاد گردد
2 - بیرون زدگی چشم (اگزوفتالمی): در اثر کمبود اسید پانتوتنیک، اسید فولیک، نیاسین، ویتامین A، ویتامین E، در اثر مسمومیت با روغن ماهی تند شده
3 - خونریزی پوست یا باله: در اثر کمبود اسید پانتوتنیک، اینوزیتول، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین های K ، A ، C . و در اثر مسمومیت با روغن ماهی تند شده
4 - پوسیدگی باله: در اثر کمبود اینوزیتول، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین C ، تریپتوفان، لیزین، کمبود اسیدهای چرب گروه لینولنیک. در اثر مسمومیت با ویتامین A، سرب
5 - تیرگی رنگ: در اثر کمبود ریبوفلاوین، نیاسین، بیوتین، اسید فولیک، سیانوکوبالامین، اینوزیتول
6 - کبد چرب: در اثر کمبود کولین، اسیدهای چرب ضروری، در اثر مسمومیت با روغن ماهی تند شده. در اثر کمبود اسید فولیک در آزاد ماهیان تیرگی رنگ، اگزوفتالمی و آب آوردگی شکمی و همچنین در کمبود ویتامین E اگزوفتالمی و آب آوردگی شکمی به وجود می آید که ممکن است با بیماری های ویروسی اشتباه شود.

آفتاب سوختگی bald spots
ظهور ناحیه خاکستری یا قرمز رنگ در بالای سر
تغییر حالت پوست مربوط به یک سوختگی ساده ناشی از تابش شدید و مستقیم اشعه ماوراء بنفش نور خورشید باشد. و بیشتر در استخرهای با عمق کم و تراکم بالای ماهیان در ارتفاعات بالا ایجاد می شود

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید