AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

بیماری تغذیه ای و آفتاب سوختگی

بیماری های قزل آلا پرورش ماهی قزل آلا

بیماری تغذیه ای
1 - کوژپشتی افقی و عمودی: در اثر کمبود ویتامین C، منیزیوم، فسفر، اسیدهای چرب ضروری، تریپتوفان و یا در اثر مسمومیت با ویتامین A، سرب، کادمیوم، روغن اکسید یا تند شده، لوسین ایجاد گردد
2 - بیرون زدگی چشم (اگزوفتالمی): در اثر کمبود اسید پانتوتنیک، اسید فولیک، نیاسین، ویتامین A، ویتامین E، در اثر مسمومیت با روغن ماهی تند شده
3 - خونریزی پوست یا باله: در اثر کمبود اسید پانتوتنیک، اینوزیتول، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین های K ، A ، C . و در اثر مسمومیت با روغن ماهی تند شده
4 - پوسیدگی باله: در اثر کمبود اینوزیتول، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین C ، تریپتوفان، لیزین، کمبود اسیدهای چرب گروه لینولنیک. در اثر مسمومیت با ویتامین A، سرب
5 - تیرگی رنگ: در اثر کمبود ریبوفلاوین، نیاسین، بیوتین، اسید فولیک، سیانوکوبالامین، اینوزیتول
6 - کبد چرب: در اثر کمبود کولین، اسیدهای چرب ضروری، در اثر مسمومیت با روغن ماهی تند شده. در اثر کمبود اسید فولیک در آزاد ماهیان تیرگی رنگ، اگزوفتالمی و آب آوردگی شکمی و همچنین در کمبود ویتامین E اگزوفتالمی و آب آوردگی شکمی به وجود می آید که ممکن است با بیماری های ویروسی اشتباه شود.

آفتاب سوختگی bald spots
ظهور ناحیه خاکستری یا قرمز رنگ در بالای سر
تغییر حالت پوست مربوط به یک سوختگی ساده ناشی از تابش شدید و مستقیم اشعه ماوراء بنفش نور خورشید باشد. و بیشتر در استخرهای با عمق کم و تراکم بالای ماهیان در ارتفاعات بالا ایجاد می شود

بیماری حباب گازی

بیماری های قزل آلا

بیماری حباب گازی
وجود حبابهای گاز در پشت کره چشم، در بافتها، در کیسه شنا، معده و سایر قسمتهای لوله گوارشی باعث بزرگی شکم می شود، تجمع حباب در پشت کیسه زرده لارو
وجود حبابهای گاز در پشت کره چشم، در بافتها، در کیسه شنا، معده و سایر قسمتهای لوله گوارشی باعث بزرگی شکم می شود، تجمع حباب در پشت کیسه زرده لارو

علت ایجاد بیماری Gas Bubble Disease
لحظه ای که فشار کل گازهای محلول در آب از فشار محیطی اتمسفر بیشتر باشد را حالت فوق اشباع آب گویند. این زمانی مشاهده می شود که آب از چاههای عمیق به بالا پمپاژ شود زیرا در این آبها نیتروژن و یا دی اکسید کربن در حالت فوق اشباع قرار دارد. آب چشمه ها نیز ممکن است پس از ذوب برف زمستانی از نظر نیتروژن به حالت فوق اشباع برسد. علت این امر نیز تجمع گاز نیتروژن در طول فصل زمستان است که در اثر تجزیه طبیعی نیتریت و نیترات به وجود می آید. هنگامی که آب در معرض اتمسفر قرار می گیرد، گاز اضافی شروع به برقراری تعادل با هوا کرده و بنابراین، از حالت محلول خارج می شود. اگر این امر در رگهای خونی یا بافتهای دیگر ماهیان روی دهد، بیماری حباب گازی ایجاد می شود. بیماری حباب گازی در آب تاسیسات تخم پروری بیشتر مشاهده می شود، که گاز به حد فوق اشباع (بوسیله پمپ معیوب، لوله های سوراخ شده و یا استفاده از آبهای زیر زمینی یا زیر سدها ) رسیده باشد. بیشتر موارد حباب گازی در اثر نیتروژن اضافی ایجاد می شود، زیرا اکسیژن از نظر سوخت و ساز در ترکیب وارد می شود و بنابراین احتمال آن ضعیف است که حبابهای دائمی تولید کند. با وجود این غلظتهای بسیار بالای اکسیژن خطرناک است. در استخرها مقادیر بیش از 125 درصد حالت اشباع توصیه نمی شود و 300 درصد اشباع کشنده است. مقادیر اکسیژن محلول در حد بیش از 20 میلیگرم در لیتر باعث بروز مرگ و میر می شود. اگر ماهیان آب فوق اشباع را قبل از برقراری تعادل تنفس کنند، گاز اضافی در داخل جریان خون از حالت محلول خارج می شود و در بافتهای مختلف ایجاد آمبولی ( بیماری حباب گازی ) می کند. در حالت حاد بیماری حباب گازی مرگ و میر در عرض کمتر از چند دقیقه صورت می گیرد. با وجود این بیشتر موارد از حد کمتر برخوردارند و تلفات زیاد بعد از چند روز مواجهه روی می دهد. تخم ها در سطح آب شناور می مانند و نوزادن و بچه ماهیان به خصوص قزل آلا دچار اتساع کیسه شنا می شوند. تورم جمجمه بیرون زدگی کره چشم، تورم تیغه های آبششی، تورم حفره صفاقی و صدری، یا ایجاد حبابهای گاز در کیسه زرده از علایم دیگر هستند. ممکن است تلفات تا 100 درصد برسد. حبابها را می توان در مقاطع باله یا آبشش با فشار خارج کرد و این کار را در هنگامی که ماهی در زیر آب است، انجام داد. این امر به تشخیص کمک می کند. ایجاد حبابهای ناشی از فساد بافتی در ماهیان مرده را با بیماری حباب گازی اشتباه نگیرید. 
تصاویر مربوط به بیماری حباب گازی

تغییرات پی اچ آب

بیماری های قزل آلا نیازهای محیطی ماهیان سردآبی

در پی اچ بالا تغییرات پی اچ و تاثیر آن بر بیماری ماهی قزل الا  water PH
قرمز شدن پوست و باله ها، باز کردن آبششها و خارج نمودن مواد غذایی، تلفات، تیره شدن پوست، دارای ضایعاتی بر روی آبششها بوده و سرپوش آبشش آنها دارای زخم هستند
استرس ناشی از پی اچ بالا نسبت به استرس اسیدی بسیار کمتر مشاهده می شود زیرا اولاً در بیشتر تاسیسات پرورشی بسته پی اچ در طول زمان کاهش می یابد و ثانیاً ترکیبات اسیدی نسبت به ترکیبات قلیایی جزء آلاینده های متداول تر به حساب می آیند. استفاده نادرست از آهک کشته یا آبدار برای ضدعفونی استخرها و یا نشت استخرهای سیمانی که به اندازه کافی سفت نشده اند باعث بالا رفتن پی اچ آب می شود.

در پی اچ پایین
حرکات نامنظم شنا، هوا را بلعیده و سعی می کنند از آب بیرون به پرند، موکوس زیاد بر روی پوست و آبشش، تغییر رنگ پوست و آبشش
پی اچ کمتر از 4 و بیش از 11 کشنده است. آبهای زیر زمینی که در تماس با مواد معدنی سیلیکاته قرار می گیرند از نظر بافری ضعیف هستند و مشخصاً پی اچ پایین و مقدار زیادی دی اکسید کربن دارند. در حالی که آبهای زیرزمینی که از بستر کربناته خارج می شوند از نظر ظرفیت بافری در حد بالایی قرار دارند. در یک استخر پی اچ به میزان زیاد تحت تاثیر نوع خاک قرار می گیرد. خاکهای اسیدی سولفاته به خاطر اکسید شدن سولفید به اسیدسولفوریک پی اچ کمتر از 4 دارند. به همین خاطر برای پرورش ماهی مناسب نیستند. آبهای که توسط بارانهای اسیدی یا زه کشی خاکهای اسیدی تحت تاثیر قرار می گیرند پی اچ اسیدی دارند. این امر خصوصاً در کانالهای پرورش ماهی پس از باران می تواند ایجاد مشکل کند. پی اچ آب متاثر از بی کربنات ها، سوخت و ساز ماهی و میزان فتوسنتز می باشد. در مزارع که میزان قلیائیت ( کربناتها و بی کربناتها) آنها کم است، پی اچ به میزان قابل ملاحضه ای در هنگام عبور آب از درون استخر ها کاهش پیدا می کند به طوری که آب ورودی پی اچ بالا و آب خروجی مزرعه پی اچ پایینی دارد. در پی اچ پایین سمیت فلزات بیشتر می شود. آلومینیم در پی اچ پایین به حالت محلول در می آیند و سمی تر می شوند. 

دیپلوستومیازیس یا کرم چشم

بیماری های قزل آلا

واضح ترین نشانه ایجاد لکه های سفید یا همان کاتاراکت در برابر زمینه سیاه مردمک چشم ماهی است، ایجاد کوری

علت ایجاد بیماری Diplostomiasis
شکل بالغ این انگل 2.3*4 میلیمتر می باشد و در روده تعدادی از پرندگان زندگی می کنند. تخم های بیضی شکل به همراه مدفوع پرندگان به خارج راه می یابند. بعد از خروج از تخم وارد بدن شکم پایان مختلف شده و در کبد حلزون یاد شده به نوزاد دم داری تبدیل شده و در تابستان به مقادیر زیاد در آب رها شده و در صورت تماس با یک ماهی از طریق پوست یا آبشش و یا مستقیماً از طریق قرنیه چشم خود را به عدسی می رسانند. در یک عدسی ممکن است تا 100 عدد از این انگل وجود داشته باشد. در صورتی که ماهیان آلوده به وسیله پرندگان خورده شوند پس از هضم شدن چشم ها انگل در روده آنها به مرحله بلوغ می رسد و با تولید تخم سیر انگل مجدداً آغاز می شود. باید خاطر نشان کرد پرورش دهندگان ماهی معتقدند در اثر کور شدن ماهیان در روزهای بسیار گرم تابستان حالت فوق دیده می شود و علت آن فقدان اکسیژن در آب می باشد. این نظریه به این صورت اصلاح می شود که در روزهای گرم تابستان مقادیر زیادی از نوزاد این انگل از شکم پایان ( حلزون ) خارج و در آب رها می گردند.
پیشگیری
دور کردن پرندگان با تیر اندازی یا کشیدن تور بر روی استخر ها، حذف شکم پایان با سولفات مس و یا خشک کردن استخر ها و ضد عفونی نمودن آن با آهک بهترین روش برای کنترل این انگل می باشد. 
تصاویر مربوط به بیماری Diplostomiasis

بیماری چرخش

بیماری های قزل آلا

فقدان تعادل و شنا کردن به صورت چرخشی( ماهی به دنبال دم خود می چرخد)، تیره گی ساقه دمی و دم، عدم تغذیه، در بچه ماهیان زیر 3 گرم اتفاق می افتد.

علت ایجاد بیماری Whirling Disease
ین بیماری از زمانی که پرورش قزل آلای رنگین کمان در اروپا آغاز گشته شناخته شده است. از سال 1961 این بیماری در آمریکا شناسایی شد. با نقل و انتقال قزل آلای زنده و یا منجمد و حتی آبهای آلوده حاوی تخم قزل آلا عامل بیماری به اغلب کشورهائی که به پرورش قزل آلای رنگین کمان مبادرت می کنند منتقل شده است. سیر زندگی آن کاملاً شناخته نشده است. تصور می شود که هاگها به وسیله حرکت آب به صورت شناور در آمده و توسط ماهیان جذب می گردند. هاگها در مخاط روده ثابت می شوند و وارد بافت دستگاه گوارش شده و در انتها در غضروف سر ماندگار می شوند. زمان بین جذب شدن انگل و ظهور نشانه های بیماری از 36 تا 46 روز طول می کشد. مهمترین نشانه بیماری فقدان تعادل و شنای به صورت چرخش و گیجی می باشد.
پیشگیری
به طور کلی قزل آلای بالای 6 ماه سن در برابر اشکال شدید بیماری مقاومت نشان می دهند و چون انتقال بیماری به طور ابتدایی در استخرهای خاکی صورت می گیرد توصیه می شود که بچه ماهیان قزل آلا قبل از رها کردن در استخر های خاکی تا سن 6 ماهگی در حوضچه های سیمانی نگهداری شوند. هاگها تا 15 سال زنده می مانند لذا باید از ضد عفونی کننده های قوی برای از بین بردن آنها استفاده کرد. 
ادامه مطلب

بیماری لکه سفید یا ایک IQ

بیماری های قزل آلا

وجود لکه های سفید رنگ روی بدن ماهی، ماهی خود را به شدت به کف و دیواره استخر می ساید، وجود تلفات

علت ایجاد بیماری Ichtyiophtiriose
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیئیس که به صورت ایک بیان می شود بیماریزاترین انگل های تک یاخته ای ماهیان به شمار می آید. اولین مورد شیوع بزرگ آن در آمریکای شمالی در سال 1898 گزارش شد. اولین واکنش فیزیولوژیک نسبت به آلودگی عبارت است از یک افزایش در تولید مخاط سطحی با نفوذ ترونت ها به پوست، تعداد زیادی از یاخته های ترشح کننده موکوس در روپوست تحریک می شوند. و در آلودگی های شدید ممکن است موکوس از لبه خلفی باله ها و دم سرازیر شود. متعاقباً دانه های سفید، شنای سریع، خارش ایجاد زخم و آلودگی ثانویه آنها به باکتریها و قارچها، بی اشتهایی، بی حالی، توقف تغذیه پیش آمده، ماهیان در سطح آب قرار گرفته و حبابهای هوا را می بلعند. قزل آلاهای مبتلا به این بیماری آب با جریان شدید را جستجو می کنند و بیش از حد معمول به خارج از آب می پرند. در مراحل آخر بیماری ماهیها ضعیف و بی حس گشته و به آسانی گرفته می شوند و قبل از مرگ به رنگ خاکستری تیره در می آیند.
پیشگیری
با خشکاندن استخرهای آلوده به مدت 8 تا 10 روز و استفاده از آهک این انگل از بین می رود. 
تصاویر مربوط به بیماری IQ ایک

بیماری ساپرولگنیوزیس

بیماری های قزل آلا

وجود توده پنبه مانند سفید تا خاکستری یا خاکستری قهوه ای بر روی پوست، باله ها، آبششها، چشمها و یا روی تخم های ماهی

علت ایجاد بیماری Saprolegniosis
کپکهای آب تاکنون متداولترین عفونت قارچی ماهیان آب شیرین را ایجاد کرده اند. آنها در سراسر جهان انتشار دارند، در واقع احتمالاً همه گونه های ماهیان آب شیرین به حداقل یک گونه از این قارچها حساسند. کپکهای آب عوامل فرصت طلب کلاسیک محسوب می شوند که به طور متعارف به صورت گندیده خوار بر روی مواد آلی مرده تغذیه می کنند. کپکهای آب گندیده خوارهایی هستند که در همه جا در خاک و آب شیرین دیده می شوند. آنها برای رشد و هاگزایی به آب احتیاج دارند به همین خاطر به آنها کپکهای آب می گویند. این نام آنها را از بیشتر قارچهای خشکی که هاگهای هوای تولید می کنند تفکیک می کند. بیشتر عفونتهای ماهی از منابع غیر زنده حاصل می شوند یعنی اینکه قارچ بر روی مواد آلی غیر زنده هاگزایی می کند. کپک آب به صورت رشد کرک پنبه ای نسبتاً سطحی برروی پوست یا آبشش ها دیده می شود. معمولاً این جراحات به صورت عفونتهای موضعی کوچک شروع می شوند و می توانند به سرعت حتی کمتر از 24 ساعت بر روی سطح بدن گسترش یابند. جراحاتی که تازه شکل گرفته اند به خاطر وجود میسلیوم به رنگ سفید دیده می شوند. بعد از مدتی به خاطر به دام افتادن رسوب، جلبکها یا گل و لای در بین توری میسلیوم ها به رنگ قرمز، قهوه ای یا سبز در می آیند. اگرچه عفونتهای کپک آب به سرعت بر روی سطح پوست رشد می کنند، اما به ندرت اتفاق می افتد که از لایه های عضلانی سطحی عبور کرده و به لایه های داخلی تر نفوذ کنند. اواومسیت ها عوامل بیماری زا مهم تخم ماهیان محسوب می شوند. در بیشتر مواقع عفونتها از تخم های بارور نشده یا غیر زنده شروع می شوند. هنگامی که این عفونت تثبیت شد می تواند به سرعت به تخمهای سالم گسترش یابد و درنهایت منجر به اتلاف کامل تخم ها گردد. شانس بهبود بیماری ناشی از ساپرولگنیوزیس بستگی مستقیم به میزان درگیری پوست یا آبشش ماهی به این بیماری دارد. معمولاً ماهیانی که نواحی بزرگی از سطح بدنشان را قارچ پوشانده تلف می شوند.
پیشگیری
کپک های آب را نمی توان از مزرعه پرورش ماهی ریشه کن کرد. اما با مدیریت بهداشتی و ضد عفونی های دوره ای می توان این بیماری را کنترل نمود. باید از ایجاد آسیب به پوست ماهی و استرس های مستعد کننده جلو گیری کرد. در هنگام نقل و انتقال ماهیان یا سازگار کردن آنها با شرایط محیطی جدید غوطه وری طولانی ماهیان در محلول نمک روشی موثر برای پیشگیری است. 
تصاویر مربوط به بیماری ساپرولگنیوزیس

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic