تبلیغات
AVJIN - مطالب اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

منابع تامین آب جهت احداث پرورش ماهی

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی

پرورش ماهی قزل آلا
چشمه:
آب چشمه دارای مزایای بسیاری در امر پرورش قزل آلا است. از جمله: میزان آب یک نواخت، خنک، بدون آلودگی، با حرارتی تقریبا ثابت در تمام طول سال و در اغلب موارد بدون یخبندان های زمستانی و بدون کدورت در فصل بارندگی.
از معایب آب چشمه که به راحتی قابل برطرف کردن نیز هستند، می تان به وجود گازهای محلول در آن از قبیل: ازت، گاز کربنیک و کمبود اکسیژن محلول اشاره کرد.

انواع چشمه:
    - چشمه های سقوطی: حدود 70 درصد از چشمه ها را تشکیل می دهند. آب با فشاز از مظهر چشمه به بیرون می ریزد.
    - چشمه های حوضچه ای: ابتدا در حوضچه های می ریزند و سپس به مسیر اصلی وارد می شوند. میزان اکسیژن محلول در آب، کمتر و امکان رشد گیاهان آبزی در آنها زیاد است.
    - چشمه گسترده: میزان آب دهی این نوع چشمه ها، کم و فاقد محلی برای عبور بوده، از نظر پرورش ماهی فاقد اهمیت است.
جهت خواندن ادامه مطلب مربوط به منایع تامین آب کلیک کنید.

اختصاصات زمین - بافت خاک، شیب و ناهمواری های زمین

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی پرورش ماهی قزل آلا

در انتخاب محل مناسب برای احداث مزارع پرورش ماهی قزل آلا باید دقت نمود تا:
  • در معرض سیلاب ها و هرز آب های سطحی، پساب ناشی از مزارع کشاورزی و معدن، ریزش کوه و فرسایش دیوار تپه ها نباشد.
  • دارای شیب مناسبی باشد تا آب به راحتی وارد حوضچه ها گردیده و به سهولت خارج گردد.
  • برقراری ارتباط و تامین انرژی برای آن میسر باشد.
  • خاک از مقاومت خوبی برخوردار بوده تتا مشکلی متعاقب احداث تاسیسات و استخرها نباشد.
بدیهی است که مناسبترین خاک برای احداث استخرهای خاکی، خاک رسی است. خاک مناسب برای استخرهای بتونی، خاکی است که در مقابل فشار وارده ناشی از وزن آب و بتون، مقاومت کافی داشته باشد و در اثر عبور جریان آبهای سطحی و زیر زمینی شسته نشود. چنانچه بافت خاک مناسب نباشد، منجربه نشست استخرها یا به عبارتی تخریب آنها می گردد.
در هنگام ایجاد تاسیسات پرورش ماهی بر اساس آب جاری باید حتی المقدر آب در اثر نیروی ثقل وارد حوضچه ها گردد.

مکان یابی جهت احداث استخرهای پرورشی

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سردآبی استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

استخرهای پرورش قزل آلا
منابع آبی و محل مناسب برای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، در استخر، بیشتر در ارتفاعات 200 تا 300 متری از سطح دریاهای آزاد است.
قدم اول در مکان یابی برای احداث پرورش ماهی قزل آلا، مسئله تامین آب می باشد. زیرا، آنچه که در درجه اول میزان تولید هر کارگاه را محدود می کند، میزان آب آن است. در برآورد اولیه به ازای هر 10 لیتر بر ثانیه آب جاری 1 تا 1.5 تن ماهی قزل آلا در فضای پرورش 100 متر مربع، در نظر می گیرند.
برای میزان نسبتا دقیق آب دهی یک منبع آبی، تغییرات و نوسانات آب دهی آن را در طول 5 تا 10 سال گذشته مشخص می کنند. حداقل میزان آب دهی یک منبع آبی در ماه های مهر، قبل از بارندگی و در ماه های دی و بهمن، قبل از ذوب شدن برف ها، مشخص می شود.
جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید