AVJIN جامع ترین وبلاگ در زمینه پرورش ماهیان سرد آبی - قزل آلا پرورش ماهیان سرد آبی بادین آباد فروش ماهی قزل آلا به صورت عمده آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر، روستای بادین آباد پیران، پرورش 400 تنی ماهیان سرد آبی مرتضوی: 09118791709 http://avjin.mihanblog.com 2019-08-22T07:49:13+01:00 text/html 2018-11-03T09:55:03+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی پمپ ایرلیفت http://avjin.mihanblog.com/post/91 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> پمپ ایرلیفت پمپی است که دارای قدرت مکش پایین و توانایی متوسطی برای تخلیه مایعات و جامدات جذب شده می باشد. این پمپ توسط یک مهندس آلمانی به نام کارل امانوئل لوسشر در سال ۱۷۹۷ ابداع شد. پمپ ایرلیفت هوای فشرده شده را به انتهای لوله ی تخلیه که در درون مایع مستغرق شده است، تزریق می کند. هوای فشرده شده با مایع مخلوط شده و این کار موجب می شود تا مخلوط هوا – مایع، چگالی کمتری نسبت به مایع اطراف پیدا کرده و به همین دلیل و در حالی که توسط مایعی که دارای چگالی بیشتری است احاطه شده، به سمت بالا حرکت می کند. در حین این فرآیند ممکن است مواد جامدی نیز به درون جریان نفوذ نموده و در صورتی که به اندازه کافی برای عبور از لوله کوچک باشند، با مابقی جریان در عمق کمتر یا بالاتر از سطح تخلیه می شوند. از پمپ ایرلیفت به طور گسترده ای برای پمپاژ و گردش آب در پرورش آبزیان استفاده می شود.<br></font></div> text/html 2018-11-02T07:44:40+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی پرورش فوق متراکم http://avjin.mihanblog.com/post/90 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> میزان تولید در این روش چندین برابر روش متراکم است. از روش های پرورش فوق متراکم؛ پرورش مدار بسته را می توان نام برد که تغذیه ماهیان در چندین نوبت متناسب با وزن، درجه حرارت آب و انرژی مورد نیاز ماهی صورت می گیرد.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این روش، آب خروجی مجددا احیا شده، مواد زاید و سمی دفع شده،<a href="http://avjin.mihanblog.com/post/55" target="_blank" title="اکسیژن محلول در آب"> اکسیژن</a> و <a href="http://avjin.mihanblog.com/post/58" target="_blank" title="اسیدیته و قلیائیت آب (PH)">PH</a> آن تنظیم می گردد.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ایجاد شرایط مناسب برای پرورش ماهیان در این روش، مستلزم اندازه گیری، کنترل و ثابت نگه داشتن خودکار هر یک از عوامل در محدوده مجاز می باشد<br></font></div> text/html 2018-11-01T09:14:00+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی پرورش متراکم ماهی قزل آلا http://avjin.mihanblog.com/post/89 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> روشی متداول در پرورش ماهی قزل آلا که نیاز به مدیریت کنترل شده، کارگر و نگهبان دارد.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مساحت این استخرها 300 - 100 متر مربع است. این روش پرورشی نیاز به آب بالایی دارد و ماهیان هر 14 روز از نظر رشد و ضریب تبدیل غذایی، ارزیابی می گردند. ماهیان چندین دفعه در روز، متناسب با وزن و درجه حرارت آب، تغذیه می شوند. میزان تولید در این روش 30 - 10 کیلوگرم در متر مربع می باشد.<br></font></div> text/html 2018-10-31T05:32:20+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی پرورش نیمه متراکم ماهی قزل آلا http://avjin.mihanblog.com/post/88 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> این روش در اصل جهت پرورش ماهیان گرمابی بکار می رود ولی اخیرا در زمینه پرورش ماهیان سردآبی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. استخرها معمولا بین 5 - 0.5 هکتار مساحت و 1 متر عمق دارند. به دلیل تجمع مواد دفعی تولید شده نظیر غذای مصرف شده، مدفوع، آمونیاک و تامین اکسیژن، نیاز به تعویض مقداری آب در روز می باشد.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب 1- 0.5 کیلوگرم در متر مربع است. در این روش، ماهیان تحت تغذیه روزانه قرار می گیرند.<br></font></div> text/html 2018-10-30T10:45:21+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی پرورش گسترده ماهی قزل آلا http://avjin.mihanblog.com/post/87 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> این روش پرورش قزل آلا در کشورهای در حال توسعه مرسوم بوده و به مدیریت کمی نیاز دارد.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این روش، ارزیابی دقیقی از ماهیان نمی شود و تفاوت های زیادی در رشد و اندازه ماهیان دیده می شود. استخرهایی که بدین منظور استفاده می شوند، معمولا بزرک و کم عمق هستند. اگر این روش در دریاچه ها یا مخازن آبی یا مصنوعی پیاده شود، ارزیابی ماهیان بومی ضروری خواهد بود. ماهیان در این محیط، منحصرا از تولیدات آبی تغذیه می کنند. منبع تامین آب می تواند از آبهای سطحی یا زیرزمینی باشد و وجود ذخایر طبیعی در منبع آب الزامی خواهد بود. میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب بین 0.1 - 0.3 کیلو گرم در متر مربع می باشد.<br></font></div> text/html 2018-10-30T07:59:44+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی هواده ها http://avjin.mihanblog.com/post/84 <div align="justify"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز ماهیان و دفع گازهای مضر نظیر دی اکسید کربن، ازت و بعضا H<sub>2</sub>S لازم است روش های خاص را در پیش گرفت. اصولا به دو طریق می توان اکسیژن محلول آب استخرها را افزایش داد.</font></div><div align="justify">الف - افزایش آب تازه:</div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش آب تازه غنی از اکسیژن می تواند نیاز ماهیان را تامین نماید، ولی خارج شدن آب استخر که غنی از مواد غذایی مورد نیاز ماهیان است باعث اتلاف سزمایه می شود.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">ب - هوا دهی مصنوعی استخرها:</div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مطمئن ترین روش، استفاده از دستگاه های هوادهی است. این دستگاه ها با جابجا نمودن آب یا دمیدن هوا، موجب تهویه آب می گردند. از این دستگاه ها می توان: هوادهنده پول یا چرخ آسیاب، هوادهنده ایمپلر، هوادهنده قارچی، دمنده هوا، <a href="http://avjin.mihanblog.com/post/91" target="_blank" title="پمپ ایرلیفت - هوادهی و پمپاژ آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا">پمپ ایرلیفت</a>، کمپرسور، هوا دمنده جت یا تزریقی را نام برد.</font><br></div> text/html 2018-10-29T19:29:16+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی تاسیسات جنبی مزرعه پرورش ماهی http://avjin.mihanblog.com/post/86 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> این موارد شامل: انبار، سردخانه، دفتر و ... می گردد که متناسب با ظرفیت طراحی می شود. بعنوان مثال: در مزرعه ای با ظرفیت 20 تن ، یک ساختمان به مساخت 70 متر مربع برای برای احداث محل دیزل ژنراتور برق اظطراری، انبار مواد غذایی و اتاق عمل آوری غذا، مورد نیاز است.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای سرپرستی نیز یک ساختمان به مساخت 100 متر مربع کفایت می کند. جهت کنترل بهتر مزرعه و نیز رفت و آمد اشخاص متفرقه ساختمان نگهبانی کوچک به ایعاد 6 متر مربع یا 12 متر مربع در مجاورت درب ورودی مزرعه و بگونه ای که به بیشتر جهات مشرف باشد در نظر گرفته می شود.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در صورتی که ار ماهیان دریایی نظیر کیلکا در تغذیه ماهیان استفاده می شود یک واحد سردخانه کوچک مورد نیاز می باشد.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در ضمن گرداگرد مزرعه پرورشی جهت ایمن سازی و محفوظ بودن آن از ورود اشخاص و بعضا جانوران باید محصور گردد.<br></font></div> text/html 2018-10-29T09:08:52+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی نحوه آرایش استخرها http://avjin.mihanblog.com/post/83 <div align="justify"> نحوه استقرار استخرها در کنار هم به منظور استفاده بهینه از امکانات آب و زمین، با توجه به وسعت زمین، شیب زمین و نوع سیستم پرورشی، اهمیت دارد.</div><div align="justify">در سیستم پرورشی، حوضچه های بتونی مستطیل رایج، نحوه استقرار به دو شکل است:</div><div align="left"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/714/2139603/Aksakan/Ehdase_estaxr/Raceways.png" alt="استخرهای پرورش ماهی قزل آلا" width="112" vspace="0" hspace="0" height="55" border="0" align="bottom"></div><div align="left"><font size="1" color="#FF0000"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/714/2139603/Aksakan/Ehdase_estaxr/Raceways.png" target="_blank" title="استخر پرورش ماهی قزل آلا">مشاهده تصویر در انداره واقعی</a></font></div><div align="justify">الف - آرایش موازی:</div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در کانال هایی که آب فراوان در دسترس بوده، زمین محدود و فاقذ شیب مناسب باشد، حوضچه های به موازات یکدیگر و در یک ردیف ساخته می شوند.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; از کانال آب پخش، آب به هر حوضچه وارد و در نقطه مقابل آن، خارج می گردد. تعداد دریچه ها را در ورودی دو عدد و در خروجی یک عدد در نظر می گیرند. این دریچه ها معمولا 1/3 عرض استخر را شامل می شود.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در قسمت خروجی ابتدا شبکه توری و سپس تخته که تنظیم آب نیز توسط آن صورت می گیرد قرار دارد.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"> ب - آرایش متوالی:</div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورت وجود شیب مناسب زمین و نیاز به استفاده مجدد از آب خروجی، ممکن است 3 تا 5 ردیف حوضچه متوالی به دنبال یکدیگر قرار گیرند، حوضچه ها باید به صورتی باشند که آب جهت اکسیژن گیری به صورت ریزشی به حوضچه دیگر وارد شود. تعداد حوضچه ها در حالت استاندارد و دبی کم باید 3 عدد در نظر گرفته شود.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">ج - آرایش حوضچه های پرورشی گرد، چهار گوش:</div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در زمانی که زمین تقریبا مسطح است، بچه های نو رس تا وزن انگشت قد، در داخل سالن و پرورش ماهی تا وزن بازاری در فضای باز صورت می گیرد. در زمانی که نظر باشد ورودی و خروجی هر استخر مجزا باشد از حوضچه های گرد، چهار گوش و یا هشت ضلعی استفاده می شود، این نوع حوضچه ها اکثرا قابلیت خود تمیزکنندگی دارند.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><br></div> text/html 2018-10-28T12:41:09+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی کانالهای ورودی، کانالهای خروجی و کانال آب پخش http://avjin.mihanblog.com/post/81 <div align="justify"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">انتقال آب از طریق کانال های ورودی به استخرها صورت می گیرد. این کانال ها دارای شیب ملایمی بوده ( 1 در هزار ) و نباید در معرض آلودگی قرار گیرند. گذاشتن قلوه سنگ یا طراحی حالت پلکانی کف کانال می تواند در اکسیژن گیری آب موثر می باشد. سرعت مجاز عبور آب در این کانال ها 1 لیتر در ثانیه می باشد. آب کارگاه های پرورشی سپس، وارد حوضچه ای بنام کانال آب پخش می شود. نقش این کانال چنانچه از نامش پیداست، توزیع آب به صورت یکنواخت است. کف این کانال فاقد شیب بوده، سطح آن پایین تر از سطح کف استخرها است. عرض کانال آب پخش را می تواند 2 یا 1.5 متر در نظر گرفت.</font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در کانال خروجی که جهت انتقال آب خارج شده از استخرهاست، سطح آن پایین تر از کف استخرها طراحی می شود. بطوریکه در زمان تخلیه، با برداشتن دریچه<font size="1"> </font>ها، آب سریعا و به راحتی خالی می شود. </font><br></div> text/html 2018-10-28T09:50:02+01:00 avjin.mihanblog.com میلاد مرتضوی تاسیسات فیلتراسیون و رسوب گیر http://avjin.mihanblog.com/post/82 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آب رودخانه ها با توجه به وضعیت حاکم در حوضه آبریز و مسیر خود، به طور دایم یا موقت حامل ذرات ریز و درشت است و می تواند موجب کدورت آب گشته و در نهایت منجر به کاهش تولید می شود. در مزارع پرورش ماهی قزل آلا به دلیل نیاز آبی زیاد، وجود جریان دایم اب و حساسیت بالا، باید توجه لازم به این موضوع به عمل آید تا از بروز تلفات سنگین، طولانی شدن دوره پرورش و افزایش هزینه لایروبی استخرها، جلوگیری شود.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آبی که برای پرورش ماهی قرل آلا استفاده می شود، باید علاوه بر داشتن شرایط<span>&nbsp;</span><a href="http://avjin.mihanblog.com/post/72" target="_blank" title="خواص فیزیکوشیمیایی آب برای پرورش قزل آلا">فیزیکوشیمیایی</a><span>&nbsp;</span>مناسب، زلال بوده و مواد معلق آن کمتر از 30 میلیگرم در لیتر باشد. استخرهای رسوبگیر در این مزارع می توانند در زمان گل آلودگی آب رودخانه بخشی از مواد معلق ( تا قطر 0.02 میلی متر ) را رسوب نماید. منابع ابی که غلظت مواد معلق با قطر کمتر از 0.02 میلی متر بیش از مقدار مجاز باشد، نیاز به رسوبگیری های بیشتر دارند و عملا غیر قابل استفاده می باشند.</font></div>