تبلیغات
AVJIN - مطالب ابر هوادهی مزارع پرورش ماهی

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

هواده ها

استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز ماهیان و دفع گازهای مضر نظیر دی اکسید کربن، ازت و بعضا H2S لازم است روش های خاص را در پیش گرفت. اصولا به دو طریق می توان اکسیژن محلول آب استخرها را افزایش داد.
الف - افزایش آب تازه:
    افزایش آب تازه غنی از اکسیژن می تواند نیاز ماهیان را تامین نماید، ولی خارج شدن آب استخر که غنی از مواد غذایی مورد نیاز ماهیان است باعث اتلاف سزمایه می شود.

ب - هوا دهی مصنوعی استخرها:
    مطمئن ترین روش، استفاده از دستگاه های هوادهی است. این دستگاه ها با جابجا نمودن آب یا دمیدن هوا، موجب تهویه آب می گردند. از این دستگاه ها می توان: هوادهنده پول یا چرخ آسیاب، هوادهنده ایمپلر، هوادهنده قارچی، دمنده هوا، پمپ ایرلیفت، کمپرسور، هوا دمنده جت یا تزریقی را نام برد.
نمونه ای از دستگاه های هوادهی

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید